گو هر ناسوده .....اگر نامم بلب اورده بودی

گوهر ناسوده
اگــــــرنامـــ
م بلــــب آورده بـــــودي
رقيب
ــــم را زرشــك آزرده بــــودي
به وصفم شعر گرتو مي ســـــرودي
رقيب مـــ
ا الهــــــي مـــرده بـــــودي
نپرسيــــدي زاحوالــــ
م تــــو ديگــــر
مگر تير جفايـــــم خــــورد
ه بـــودي
نمــي گيــــرم دگر نــ
ام تو بـــــر لب
كه كـــــار عاشقـــ
ي ناكرده بــــودي
بشــد سال ومهي يــــــ
ادم نكـــــردي
نه نامي از وفايم بــــــ
رده بــــــودي
نمي گـــــردد رقيب مــــ
ن حريفــــم
كه جاهل گوهـــــر ناسوده بـــــ
ودي
بـــــراي خـاط
ــــــر قلــــب رقيبــــم
تو نامم را به لب نـــاورده بـــــ
ودي
نگفتي زنـــــده ام يامــــ
رده ام مــــن
رقيبم را مگر تـــو بــــــ
رده بــــودي
نبردي ساغــــريـــــ
ادم تو بـــــر لب
نگفتـــــي؟ ساغـــــ
رم آزرده بــــودي
زنام مــــــن بـــــ
ود پيـــــدا هميشــــه
كه مژگان جايش انــدرديده بـــــ
ودي 

/ 24 نظر / 17 بازدید
نمایش نظرات قبلی
انجیلا پگاهی

مژگان جان نازنین سلامم را بپذیر ، خوشحالم از آشنایی با دوست شیرین کلام و خوش قریحه البته با قلب صمیمی و مهربان چون تو (با اجازه).از حضور صمیمی ات عزیز ،متشکرم ،سپیده ها را صفا بخشیده یی.امیدوار باز آمدنهایت

ظريفی

ظريفی یکشنبه 12/6/1385 - 7:57 سلام! ديريست نا زنين که شرابی نخورده ام در بزم روزگار کبابی نخورده ام از سا غر ی که بر لب من بود آشنا دستی نيردع ام و عتابی نخورده ام ديريست کس نگفته بمن حرف عا شقی نجوا کنان بگوش جوابی نخورده ام لب تشنه ام بياد حريفان با صفا حتی بدشت مهر سرابی نخور ده ام ساغر تهی وباده به دست تعارف است از جام عشق لحظهء آبی نخورده ام طبع زيبای شما روانباد وهميشه سر شار غزل باشيد ساغر نازنين فرا موش مان کرديد. اين هم می گذرد.

محمد

سلام ممنون که به سايت من اومديد. اميدوارم اينجا بهتون خيلی خوش بگذره و موفق باشيد. مطالب قشنگی نوشتی. بازم ميام بازم پيش ما بيا

کاوه جبران

ممنونت

غزل

سلام خيلی شعر تون زيباست به خاطر استعدادتون بهتون تبريک می گم . منم يه وقتايی شعر می گفتم اما خيلی وقته که نمی تونم .به قول دوست عزيزی گذاشتم استعدادم بخشکه منتظر شعرای بعديتون هستم يا حق

ظريفی

سلام! ای ياد تو پيوسته انيس دل ناشاد! گر از تو فرا موش کنم. ازکه کنم ياد؟ باز غزل بر با زوی توانای شما نشسته باد تاباز بازی روز گارا در طبع رسای شما بازی ئی نباشد.

raha

دوست عزیز، شما یکی از 170 نفر وبلاگ نویسی بودید که با حضورتان در دیارمهر و امضای بیانیه مشترک بلاگرها اعتراض خود را به سیاستهای خصمانه اسرائیل اعلام کردید. اعضای دیارمهر حضور ارزشمندتان را ارج می نهند و مشتاقانه به انتظار حضور مجدد شما در این وبلاگ نشسته اند. شما نیز می توانید به جمع 15 عضو فعال مجله وبلاگ نویسان بپیوندید و یادداشتهای خود را در این مجله قرار دهید. برای کسب اطلاعات بیشتر به صفحه نخست مجله مراجعه کنید و یا از طریق ارسال ایمیل و درخواست توضیح بیشتر در جریان کامل فعالیت در دیارمهر قرار گیرید. پ.ن

ادريس

سلام . خوشحالم که به اين فضا آشنا شدم . جای خوبيست .ميشه اطراق کرد و آرامشی پيدا کرد. غزلتان خيلی خوبست. به من سر ميزنيد؟... خدانگهدارتان...

ادريس

تپ تاپ تپ تاپ... صدای گام های مهربان کسی بود که می آمد. من در کوچه باغ قلبم منتظر بودم... تازه آشنا شده بوديم . فکر نميکردم بياد. ولی آمد و چقدر خوب بود. چقدر مهربان حرف ميزد. چه فرقی داشت که از پايز خوشش نمی آمد . خودش گفت که مرا نميگه... خيلی ارزشمند بود . من به خاطر آمدنش ممنونم...بازم مياد؟

يک قدم راه است بيدل از تو تا دامان خاک...برسر مژگان همچو اشک ايستاده هوشيار باش..صد سلام بعد از کلام خواهر عزيز خانم ساغر نوشته ظريفی صاحب راديدم مرا بياد اين مصرع بيدل عليه الرحمه انداخت شعر زيبای تان مرا باز مجذوب خود ساخت ..اينک شمارا به صفحه صوفی وارسته عارف بزرگ وجودی صاحب دعوت ميکنم.. شاد باشی